FLEX FOLDER (FF)
Skuwka do zaginania taśm STRAIT-FLEX

ROCK CLIPS (RC)
Uchwyt do montażu płyt gips-karton


BIC STICK 1 (ISR)
Rolka do profilowania taśm STRAIT-FLEX w rogach wewnętrznych


BIC STICK 2 (OSR)
Rolka do profilowania taśm STRAIT-FLEX na rogach zewnętrznych


EXTENSION POLE (EP)
Teleskop do malowania oraz do wałków profilujących w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych taśmy STRAIT-FLEX


SKY KIT (SKY-KIT)
Uchwyty podtrzymujące profile podczas pracy na rusztowaniu oraz uchwyt podtrzymujący wiadro z masą gipsową podczas pracy na rusztowaniu lub drabinie


SKY-CRADLE (SKY-CDL)
Uchwyty podtrzymujące profile podczas pracy na rusztowaniu


SKY BUCKET (SKY-BKT)
Uchwyt podtrzymujący wiadro z masą gipsową podczas pracy na rusztowaniu lub drabinie


MUD PRO 1 (MP1)
Urządzenie pokrywające masą gipsową taśmy STRAIT-FLEX do rogów zewnętrznych


MUD PRO 2 (MP2)
Urządzenie pokrywające masą gipsową taśmy STRAIT-FLEX do narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych


RADIAL ROLLER 1 (RR1)
Podest do przewozu jednego wiadra


RADIAL ROLLER 2 (RR2)
Podest do przewozu dwóch wiader